Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

dr hab. Andrzej Misiołek Senator RP

Aktualności

Zdjęcie
Odpowiedz Ministra Drzewieckiego
Data02-04-2008

Rząd udziela pełnego poparcia dla kandydatury Chorzowa jako miasta-gospodarza UEFA EURO 2012

Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki wystosował na ręce senatora Andrzeja Misiołka odpowiedz na list do Premiera Donalda Tuska:

Warszawa, 2008-03-13

Zespół Parlamentarzystów
Województwa Śląskiego


Szanowni Państwo,

Odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na Państwa wystąpienie przekazane pismem z dnia 8 lutego 2008 r. (sygn.BSS-Z-12-1/08) w sprawie uwzględnienia Stadionu Śląskiego wśród obiektów, na których zostaną rozegrane mecze turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 uprzejmie informuję, iż Rząd RP udziela pełnego poparcia dla kandydatury Chorzowa jako miasta-gospodarza turnieju UEFA EURO w 2012 roku.

Zgodnie z przedstawioną przez Polskę i Ukrainę ofertą organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO w 2012, oficjalnie wybraną i zaaprobowaną przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) w dniu 18 kwietnia 2007 r., turniej finałowy ma odbyć się na 8 stadionach w Polsce i na Ukrainie.

Według stanu na dzień dzisiejszy, Polska z pewnością gościć będzie uczestników i kibiców turnieju na stadionach w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu.

Od momentu ogłoszenia naszego kraju współgospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Polska stara się o możliwość rozszerzenia listy polskich miast organizujących mecze turnieju z czterech do sześciu. W tym celu wspólnie z Ukrainą przedstawiła tzw. suplement do oferty organizacji mistrzostw. We wskazanym dokumencie wystąpiono do UEFA z oficjalną propozycją zwiększenia z 8 do 12 liczby stadionów, na których rozegrane zostaną mecze turnieju finałowego. Wedle wskazanego wniosku Polska czyni starania, by poza wymienionymi ośrodkami, status miasta gospodarza UEFA EURO 2012 uzyskały również Chorzów i Kraków. Propozycja ta była wielokrotnie omawiana w czasie oficjalnych i roboczych spotkań z przedstawicielami UEFA.

W wyniku przygotowanego i przedstawionego przez UEFA w styczniu 2008 r. raportu, dotyczącego stanu przygotowań Polski i Ukrainy do organizacji Mistrzostw Europy w 2012 r., zdefiniowano kandydaturę Chorzowa jako miasta-alternatywnego. Pragnę zaznaczyć, iż dotychczas Chorzów oraz Kraków były traktowane jako miasta-rezerwowe. W odniesieniu do powyższej decyzji Europejskiej Unii Piłkarskiej, w dniach 28-29 lutego 2008 r. odbyły się w miastach-alternatywnych wizytacje ekspertów UEFA, analogicznie do tych, które miały miejsce w listopadzie 2007 r. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Pragnę także zauważyć, że to Unia Europejskich Związków Piłkarskich jako organizator turnieju podejmuje decyzje w sprawie ewentualnego rozszerzenia listy miast gospodarzy mistrzostw. Do tej pory UEFA nie zajęła jeszcze oficjalnego stanowiska w przedmiotowej kwestii.

Polska jako współgospodarz turnieju, realizuje poszczególne etapy przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 przy aktywnym współudziale wszystkich 6 miast.

Rząd podejmuje i podejmować będzie energiczne działania, aby mecze finałowe EURO 2012 zostały rozegrane na sześciu polskich stadionach, w tym w Krakowie i Chorzowie.


Z poważaniem

Mirosław Drzewiecki
Minister Sportu i Turystyki