Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

dr hab. Andrzej Misiołek Senator RP

Aktualności

Zdjęcie
Data07-06-2008

Pismo do PZPN w sprawie TS Polonia Bytom

Stanowisko Prezydium Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego w sprawie decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN dotyczącej TS Polonia Bytom

31 maja 2008 roku Prezydium Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego podjęło decyzję o wsparciu starań Towarzystwa Sportowego Polonia Bytom i interwencję u władz Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji z dnia 30 maja br. w sprawie odmowy wydania TS Polonia Bytom licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2008/2009.

Prezydium Zespołu postanowiło wystosować pismo do pana Michała Listkiewicza Prezesa Zarządu PZPN z apelem o doprowadzenie do ponownego, rzetelnego rozpatrzenia odwołania Zarządu TS Polonia Bytom od uchwały nr 2/N/2008 Komisji ds. Licencji Klubowych i przyznania licencji uprawniającej do gry w ekstraklasie w sezonie 2008/2009. W dodatkowym uzasadnieniu stanowiska Prezydium Zespołu zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż Polonia Bytom jest klubem, którego awans do ekstraklasy oraz utrzymanie się w niej jest wynikiem uczciwej rywalizacji sportowej, zaś nazwa klubu nie pojawia się w żadnym postępowaniu prokuratorskim dotyczącym korupcji w polskiej piłce nożnej.

W jednomyślnie przyjętym stanowisku senatorowie i posłowie województwa śląskiego wyrazili przekonanie, że i tym razem władze Związku dbając o jego wizerunek i dobre imię oraz w trosce o przyszłość polskiej piłki nożnej doprowadzą, do zgodnego z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w działaniach publicznych, rozwiązania pozwalającego na udział Polonii Bytom w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2008/2009.


Andrzej Misiołek
Przewodniczący Zespołu