Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zdjęcie
Data18-10-2017

Konkurs „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

Senator Andrzej Misiołek serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”, ogłoszonym przez Senacki Zespół Strażaków przy Senacie RP.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych i umiejętności przekazu treści przy pomocy techniki filmowej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Organizatorzy podzielili go na 3 grupy wiekowe – uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Każda grupa wiekowa przygotowuje prace konkursowe w innych formach oraz pod różnymi tytułami.

Konkurs składa się z dwóch etapów – okręgowego oraz ogólnopolskiego. Powołane przez senatora Misiołka jury wyłoni 5 laureatów etapu okręgowego, którzy pojadą wraz z opiekunami na rozstrzygnięcie konkursu do Senatu RP na uroczystą galę. Spośród zwycięzców etapów okręgowych jury Senackiego Zespołu Strażaków wybierze finalistów konkursu. Na gali finałowej w Senacie w maju 2018 r. zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs organizowany przez Senatora Andrzeja Misiołka w etapie okręgowym obejmuje swoim zasięgiem placówki oświatowe Katowic, Bytomia i Zabrza.

Zainteresowane placówki prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 10 listopada 2017 roku na adres mailowy biura: biuro@misiolek.senat.pl.
W terminie do 10 marca 2018 roku do biura senatorskiego należy dostarczyć prace konkursowe zgłoszonych uczestników.

Szczegółowe informacje zostały przekazane dyrekcji wszystkich placówek oświatowych w Katowicach, Bytomiu i Zabrzu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (32) 282-05-59 lub adresem mailowy biuro@misiolek.senat.pl.