Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zdjęcie
Data04-01-2018
Przypominamy o zbliżającym się terminie zgłoszenia placówki do udziału w konkursie „Orzeł biały – Nasza Duma” – 10 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Orzeł Biały – Nasza Duma”, który ogłosiła Kancelaria Senatu RP wraz z kuratorami oświaty poszczególnych województw, organizowanym w ramach jubileuszu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat symboli polskiej państwowości: biało-czerwonej flagi, godła z Białym Orłem w koronie i „Mazurka Dąbrowskiego”.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych; mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. Tematem pracy konkursowej są godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych.

Szczegóły dotyczące wymiarów oraz techniki wykonania pracy zostały określone w regulaminie konkursu.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach od 11 stycznia do 9 marca 2018 roku, a następnie prace konkursowe placówki prześlą na adres mojego biura senatorskiego do 10 marca 2018 roku.
Podczas etapu okręgowego, powołane przez Senatora Misiołka jury wyłoni po jednym laureacie w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W kwietniu 2018 r. prace, które zwyciężyły podczas etapu okręgowego, zostaną zaprezentowane w Senacie w trakcie uroczystego spotkania z ich autorami. Spośród zwycięzców etapów okręgowych, jury Centralnej Komisji Konkursowej wyłoni laureatów konkursu, na których czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Kancelarię Senatu. Organizator konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów na stronach internetowych Senatu, senatorów prowadzących konkurs i kuratoriów.

Zachęcamy serdecznie Państwa Szkołę do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Biuro Senatora Andrzeja Misiołka ul. 3 Maja 17/1, 40-097 Katowice lub przekazać mailowo na adres biuro@misiolek.senat.pl, do dnia 10 stycznia 2018 r.